Τρίτη, 7 Μαΐου 2013

Θάνος Σταθόπουλος, "Το αυτόματο"

                                                                    


Μοίρα

                                     Είχε τους πιο ωραίους μηρούς που είχα δει. Σαν
                                     να μην είχε περάσει από πάνω της ο χρόνος. Τις
                                     νύχτες τους άγγιζα με λαγνεία: τους θώπευα και
                                     τους φιλούσα, τους δάγκωνα, έβαζα το πρόσωπό
                                     μου στον θύλακο, έβγαζα τη γλώσσα μου στην
                                     επιφάνεια, τους σήκωνα ψηλά στα χέρια μου. Κα-
                                     τόπιν κολλούσα το σώμα μου πάνω τους. Το πρωί
                                     έπιανα να τους βλέπω.89 λέξεις

                                    Στις 27 Ιανουαρίου 1979 ο Νίκος Γαβριήλ Πεν-
                                    τζίκης μού γράφει από τη Θεσσαλονίκη έχοντας
                                    διαβάσει μια πρωτόλεια ποιητική μου συλλογή,
                                    αφού προηγουμένως του έχει αποσταλεί από εμέ-
                                    να. "Τα ποιήματα ενέχουν πολλήν ευφυίαν, ώστε
                                    να με καθιστούν επιφυλακτικό, μια και υπεραμύ-
                                    νομαι της απόψεως ότι η πνευματική μας έκφρα-
                                    ση οφείλει να βασίζεται και εδράζεται σε στοιχεία
                                    αυτοκαταστροφής του εγώ και όχι υπερκάλυψής
                                    του με ικανότητες στοχαστικές". Τέσσερα χρόνια
                                    αργότερα, στις 12 Μαρτίου 1983, επανέρχεται με
                                    νέα επιστολή για την ίδια πρωτόλεια ποιητική
                                    συλλογή. "Διαλέγοντας από το σύνολο της ποι-
                                    ητικής σας συλλογής 89 λέξεις, απεκόμισα, μετά
                                    τη σχετική επεξεργασία τους, τις ενδείξεις ότι τον
                                    ήλιο ως φυσικό γεγονός δεν τον συζητάται και τον
                                    αφήνεται στη θέση του. Παραλλάσσει όμως στη
                                    σκέψη σας πάρα πολύ ο δυνατός ήλιος της νόη-
                                    σης, τον βλέπετε ως θάλασσα και χώμα της γης,
                                    λυκόφως και μαύρο πένθος. Πένθος επίσης για
                                    σας ο ουρανός και αίμα πολύ. Η γνωστική σας
                                    φώτιση αγρός καλλιέργειας. Αίμα η σιωπή της
                                    χέρσου γης και ολόκληρη η αγαπητική θάλασσα.
                                    Το νερό που μας ξεδιψά, στη φυσική του θέση,
                                    χωρίς καμιά μετάθεση και μεταφορά νοητική. Οι
                                    απαντήσεις που απευθύνει η γη προς τον ουρανό,
                                    απλή γνωστική κατάθεση. Μέσα σ' ένα σωρό βι-
                                    βλίων σήμερα μόνο βρήκα το δικό σας, όπου από
                                    την αφιέρωση φαίνεται ότι μου το στείλατε τέλη
                                    του 1978. Σας ζητώ με όλη μου την καρδιά συγ-
                                    χώρεση".


                                                    
"Δαπανήθηκα στις λόχμες"

                                   <<Ο Θ.Σ., ο εκκεντρικός ζωγράφος Λ.Ν., ο Ανώ-
                                   νυμος Άλλος και ο ταπεινός εγώ που σας τα ιστο-
                                   ρώ, εγκαινιάσαμε το τελετουργικό να διαβάζουμε
                                   τις σελίδες του Εξώστη πίνοντας πάντα ουίσκυ
                                   σάουρ, κάτω από μια ταμπέλα που τη φτιάχνουμε
                                   κάθε φορά με χαρτόνια και μαρκαδόρους και που
                                   λέει "Ατλάντικ" >>, επεσήμανε ο Γιώργος-Ίκαρος
                                   Μπαμπασάκης στις 13 Σεπτεμβρίου 2012.             
(Από το βιβλίο του Θάνου Σταθόπουλου "Το αυτόματο", Γαβριηλίδης, 2013)