Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2012

ΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ mark IΑπό την εκδήλωση του Ποιητικού Πυρήνα στο cafe McOza στις 21-1-12.
Από αριστερά: Βασίλης Δασκαλάκης, Παύλος Παρασκευαΐδης, Θωμάς Παπαστεργίου
και Δημήτρης Γ. Παπαστεργίου.