Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2013

Χρήστος Γ. Μιχαλιός, "Διαθήκη"

             

ΔΙΑΘΗΚΗ

Στης ματαιότητας τους κληρονόμους
άφησα τίτλους και διπλώματα,
τις λίγες ευκαιρίες συναλλαγής
με την καλύτερη ζωή τη στεριανή.
Στη ματαιότητα την ίδια αφήνω
τα ψεύτικα στεφάνια δόξας
και τα παράσημα που κέρδισα
τα πέλαγα γυρνώντας,
από τους αθλοθέτες πλοιοκτήτες.
Γιατί αλήθεια, στο τίποτα οδηγήθηκα
ακολουθώντας ρότες καραβιών
σε θάλασσες κι ωκεανούς.


Από τη συλλογή ''Καρτίνια", Ενδυμίων 2013