Τρίτη, 27 Αυγούστου 2013

Jim Morrison, "Summer’s almost gone"                              SUMMER’S ALMOST GONE

                              Summer’s almost gone
                              Almost gone
                              Yeah, it’s almost gone
                              Where will we be
                              When the summer’s gone?

                              Morning found us calmly unaware
                              Noon burn gold into our hair
                              At night, we swim the laughin’ sea
                              When summer’s gone
                              Where will we be?

                              Summer’s almost gone
                              We had some good times
                              But they’re gone
                              The winter’s comin’ on
                              Summer’s almost gone


THE DOORS - SUMMER’S ALMOST GONE


                              INDIAN SUMMER

                              I love you the best
                              Better than all the rest.
                              That I meet in the summer.
                              Indian Summer.
                              I love you the best
                              Better than all the rest.


THE DOORS - INDIAN SUMMER

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου