Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2015

Άγγελος Καλογερόπουλος, "Ο ξένος"
Ο ΞΕΝΟΣ

Κατέβηκε π τν γάιδαρό του
– πόσον καιρ εχα ν δ γαϊδούρι –
Κοίταξε λίγο στν πλαγι τ μαζεμένα πρόβατα.

Χάραζε σιγά-σιγ να κόκκινο φς

Φωτίζανε κερι κα πολυέλαιοι στ πρόσωπό του
ποτυπώματα χειλιν κα δαχτυλις στ τζάμι –
Δυ χέρια πο ψώνουν τ ψωμ
Κι να μαχαίρι
Λίγο ζεστ νερ πο ραιώνει τ κρασ
Κα έρας

νέβαιναν θυμιάματα ψηλά.

μειναν λίγα τρίμματα στ χούφτα του
Τ ατοκίνητα κατέβαιναν σιγά-σιγ στν κόσμο
Κι ατς νέβηκε ξαν στν γάιδαρό του
Κοίταξε πάλι στν πλαγι τ μαζεμένα πρόβατα

Κα πήγαινε

Κα πήγαινε ψηλ μές στν μίχλη.
Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Νέα Ευθύνη, τχ 10, Μάρτιος-Απρίλιος 2012

Πηγή φωτογραφίας: https://komianos.wordpress.com/