Σάββατο, 8 Ιουνίου 2013

Γιάννης Σαββαΐδης, "Υψηλή τάση"ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ

στον Άλκη και τη Χρύσα

Εκείνο το άγγιγμα,
ο τόνος στη φωνή
και τα φορτία
άρχισαν να περιέρχονται…

Σε κάθε κύκλο,
πύκνωση συναισθημάτων,
κατανίκηση αντιστάσεων,
κλιμακούμενα Ηλεκτρονιοβόλτ
στο κύκλοτρο της αγάπης.

Επιταχύνσεις,
σημεία ψύξης,
μεγαλοπρεπείς συγκρούσεις,
θεϊκή έκσταση…

Πόσο φως,

μπορεί να γεννήσει η ύλη!